III Niedziela Wielkiego Postu

2014-03-24 17:23

Gdzie jest Twoja Samaria? Jesteś misjonarzem - misjanarką w "Twojej Samarii" gdzie sie przebywasz....