Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

2012-04-08 07:58

Pragniemy z tej okazji życzyć Wam siostry i Bracia - aby Święta Wielkanocne stały się błogosławionym czasem wzrastania w nadziei i miłości. Niech radość płynąca z wiary w Zmartwychwstałego opromienia każdą chwilę życia, wyzwala z niepokojów oraz stanie się źródłem szczęścia, którego nie zwyciężą krzyże codzienności. Prosimy również o przekazanie tych życzeń osobom chorym i starszym, którzy pozostali w domach. Radosnego Alleluja!