RÓŻE RÓŻAŃCOWE:

 
1. ŚW. ANTONIEGO                               
    - ZELATOR: JAN MĄDLAK                             
    - 13 CZERWCA
 
2. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ  
    - ZELATORKA: STEFANIA MĄDLAK                
    - 26 SERPNIA
 
3. MATKI BOŻEJ Z LOURDES                
     - ZELATORKA: STANISŁAWA WOJTANEK                         
     - 11 LUTEGO
   
4. MATKI BOŻEJ BOLESNEJ                 
    - ZELATORKA: BRONISŁAWA NOWOBILSKA  
    - 15 WRZEŚNIA
 
5. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ TATR       
     - ZELATORKA: MARIA BABIARZ                      
     - 15 SERPNIA
 
6. BŁOGOSŁAWIONEJ SALOMEI           
     - ZELATORKA: KRYSTYNA BABIARZ                       
     - 19 LISTOPADA
 
7. ŚW. JACKA                                       
     - ZELATOR: JÓZEF WOJTANEK                        
     - 17 SERPNIA
 
8. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI                 
     - ZELATORKA: HELENA BABIARZ                    
     - 08 CZWERCA
 
9. ŚW. KINGI                                         
     - ZELATORKA: STEFANIA PIETRZAK               
     - 24 LIPCA